Xitres

Privacy

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die xitres.nl ("deze website") bezoekt.

Laatst gewijzigd op: 21-10-2021

 

Bij uw bezoek aan deze website worden gegevens van u verzameld. Binnen deze Privacyverklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan. Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Aanbieder en beheer

Deze website wordt aangeboden en staat onder beheer van Nieuwbouw Nederland B.V. ("Beheerder").

Nieuwbouw Nederland B.V.

Torenlaan 2

7559 PJ Hengelo (Ov)

Nieuwbouw Nederland

074 246 93 93

info@xitres.nl

https://www.xitres.nl

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op gezag van Aanbieder en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

 

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt en de dienstverlening hierop aangepast kan worden. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

> Lees hier meer over de mogelijk cookies op xitres.nl.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door door webbezoekers via de contact of demopagina worden verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met een uitzonderingen op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder.

 

Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen. Hiervoor zijn passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

 

Wijzigen en/of verwijderen van gegevens

U kunt op de volgende wijze uw verstrekte gegevens inzien, veranderen, of verwijderen van die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt:

  • Verwijderen cookies: Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internet browser. Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del
  • Uitschrijven Nieuwsbrief: wlke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: info@xitres.nl

 

Vragen, klachten en/of opmerkingen

U kunt voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring terecht bij Aanbieder/beheerder via contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

 

Disclaimer

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy-statement te raadplegen.

 

Aanbieder is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vraag een demo aan en we nemen contact met je op om een afspraak te plannen.

Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.